Zorg

zorg

Door marktwerking staan zorginstellingen voor lastige keuzes wat betreft hun bedrijfsvoering. De overgang naar een marktconforme bekostiging van de zorg door de invoering van de Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) is voor veel instanties niet makkelijk. Het in kaart brengen van de gevolgen van overheidsvoorspellingen is een flinke uitdaging bij de inrichting van gezondheidszorgsystemen.

Technische innovatie en vergrijzing zijn belangrijke agendapunten voor zorginstellingen. Om de concurrentiepositie te bepalen, zijn automatisering en goede informatievoorziening van belang.

De professionals van PB Data staan u bij in uw vraagstukken over IT en data, zodat uw organisatie zich kan blijven richten op de dienstverlening.