Woningcorporaties

Vastgoed

Woningcorporaties hebben te maken met lastenverzwaringen en strenger toezicht vanuit de rijksoverheid. De markt verandert, opbrengsten worden minder en corporaties moeten daardoor hun missie en strategie aanpassen. Efficiënte bedrijfsvoering is een noodzaak. Met de juiste automatisering en de juiste informatievoorziening kunt u als woningcorporatie continuïteit bieden in uw dienstverlening.

De consultants van PB Data kunnen u met hun kennis en ervaring op het gebied van data-analyses, IT-audits en informatiebeveiliging bijstaan. Samen kunnen we de kwaliteit van uw dienstverlening waarborgen en uitbreiden.