Rijksoverheid

rijks

Om een volgende financiële crisis te voorkomen, hebben de EU-landen de begrotingsregels aangescherpt. Dat zorgt voor uitdagingen voor beleidsmakers: overheidsinstellingen moeten efficiënter en effectiever werken, maar met minder capaciteit.

Heroverweging van taken en de ketenbenadering staan hierdoor sterk in de belangstelling. Binnen die ketenbenadering moeten de processen en de informatievoorzieningen nauw worden afgestemd om het proces door de hele keten soepel te laten verlopen.

De professionals van PB Data zorgen voor inzicht in uw informatievoorziening en daarmee verbetering van uw performance als overheidsorganisatie. Bijvoorbeeld met IT-audits en grondige data-analyses.