Lokale overheid

Lokalegem

Door nieuwe doelstellingen vanuit de rijksoverheid hebben provincies minder budget voor beleidsuitvoeringen. Prioriteiten stellen en nóg betere keuzes maken zijn essentieel om te kunnen bezuinigen. Bij iedere provincie staan onderwerpen als economische groei, mobiliteit en natuur en recreatie bovenaan de prioriteitenlijst. Als u als provincie wilt inzetten op deze kerntaken, betekent dit ook extra investeringen.

Ook gemeenten worden volop uitgedaagd. Met nieuwe overheidstaken door decentralisatie, maar ook door bezuinigingen. Een goede beheersing van de financiën en soepele automatisering zijn dus zowel voor provincies als gemeenten een duidelijke pre.

Hoe staat het met de automatisering en informatievoorziening in uw organisatie? PB Data adviseert, begeleidt en werkt samen met provincies en gemeenten om deze uitdagingen onder de loep te nemen en te managen. Onze experts helpen uw organisatie met data-analyse, IT-audits of vraagstukken omtrent privacy en security. Zo is uw organisatie wendbaar bij iedere mogelijke toekomstige verandering.