Data-analyse

Breed-Maarten

Het belang van de juiste informatie (en dus kennis) op het juiste moment is enorm groot. Onder data-analyse verstaan we ‘het ontsluiten, onderzoeken en inzichtelijk maken van gegevensbestanden’ (bron: www.accountant.nl). Bijvoorbeeld op basis van modellen die een accountant of ondernemer van tevoren opstelt.

Met data-analyse (Data Analytics) en daaruit voortvloeiend Business Intelligence en Business Analytics, heeft u door de voorspellende waarde een zeer belangrijk sturingsmiddel in handen. Niet alleen wat betreft de financiële data, maar op tal van andere gebieden die relevant zijn voor uw bedrijfstak. Met dashboards is de relevante sturingsinformatie dan continu inzichtelijk en beschikbaar voor klanten.

PB Data creëert met data-analyse helder inzicht in uw informatievoorziening, zodat uw prestaties verbeteren. Onze professionals hebben zeer ruime ervaring en staan u met raad en daad terzijde.