15 Juni kennissessie “ENSIA” – BIG DenkTank

De BIG DenkTank is het platform voor kennisuitwisseling voor informatiebeveiliging binnen het gemeentelijk domein.

In de komende kennissessie staat ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) centraal. ENSIA is de nieuwe audit systematiek waarmee gemeenten zich vanaf 2017 moeten verantwoorden over de kwaliteit van de informatieveiligheid.

ENSIA heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen.

Uitgebreide informatie kunt u bestuderen op www.ensia.nl en https://www.ibdgemeenten.nl/projecten/ensia/.

In deze sessie krijgt u antwoord op de vraag waar uw gemeente aan moet voldoen als ENSIA in werking treedt.

Gastspreker is de drs. Robert Flinterman RA. De heer Flinterman is auditmanager bij de Gemeente Den Haag en lid van de projectgroep ENSIA van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Programma donderdag 15 juni
vanaf 12.30 uur: inloop
13.00: start kennissessie
13.15: presentatie drs. R. Flinterman RA
14.15: koffiepauze
15.00: casuïstiek
15:45: beantwoording vragen
16.00: einde kennissessie

Tijdens de training worden broodjes geserveerd.

Locatie
PB Data | Nassauplein 25 | 2585 EC Den Haag

Aanmelden
Aanmelden kan door een E-mail te sturen naar iddo.post@pbdata.nl, ook uw collega’s zijn van harte welkom. Als genodigde zijn er geen kosten verbonden aan deelname.

PE uren
De kennissessie wordt verzorgd door de Creating Insights University (CIU), het opleidingsinstituut van PB Data. De CIU is geaccrediteerd door Cedeo, waardoor er PE uren voor de aanwezigheid van gecertificeerde professionals kunnen worden toegekend.